Stiftelsen Teknikdalen blir dalarna science park

Nu är det dags att ta nästa steg i utvecklingen av vår verksamhet. Stiftelsen Teknikdalen byter namn och blir Dalarna Science Park. Den 21 oktober 2017 öppnade vi por­tarna för dalarnasciencepark.se. Genom detta ska vi till­sammans med andra aktörer och intressenter bygga upp en regional plattform som ska kunna möta framtidens behov av utveckling och innovation.